Március 15-ei ünnepi megemlékezés.


 

2017. március 14-én, kedden került sor az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 169. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi megemlékezésre településünkön.

 

A Himnusz elhangzása után Czibere József polgármester köszöntője következett.

 

Dr. Szórádi Sándor, a Szatmári Konzervgyár Kft. ügyvezető igazgatója ünnepi beszédében emlékeztetett arra, hogy a mindenki által ismert eseményeken túl a szülőföldünk, a szatmári térség is jelentős mértékben hozzájárult forradalom és szabadságharc sikereihez és viselte a bukás következményeit.

’48 eszméje már korábban, 1832-ben tetten érhető volt, Kölcsey Ferenc szatmári nemesség általi, pozsonyi országgyűlési követté választásával. Olyan embert választottak, aki megalkotta a magyarok nemzeti imádságát, a Himnuszt, aki magyarul szólalt fel az országgyűlésben és korát megelőzve követelte a később megfogalmazott 12 pont egyes elemeit.

Petőfi Sándor a géniusz költő a szatmári térségben is megtalálta azt a szellemi közeget ami alkotásra sarkallta, melynek eredménye az itt megírt Falu végén kurta kocsma és a Szeptember végén című művek voltak. Petőfire itt talált rá a szerelem Szendrey Júlia személyében, aki a felesége lett.

A szatmári térség adta Kiss Áront a világnak, aki hitszónokként nagy hatású beszédeket mondott a forradalom és szabadságharc szent célja érdekében.

A szabadságharc leverése után több mint kétszáz honvéd bujdokolt az Ecsedi-láp területén, akiket a környező települések lakossága látott el. Ez különösen annak fényében volt hatalmas tett, hogy tudjuk, az 1849-es esztendő nagyon rossz mezőgazdasági év volt és éhínség pusztított. Az itt lakók szolidaritását jelzi, hogy az éhező felnőtt és gyermek szájtól megvonva a málékenyeret, a szabadság hőseinek létfenntartását biztosították az üldöztetés alatt.

A szabadság eszméje jegyében, a passzív ellenállás részeként ellenséges közeg fogadta a Szatmárba száműzött véres kezű Haynaut.

Emlékeznünk kell azokról a szatmári emberekről akik honvédként, Tyukodról vettek részt a szabadságharcban: Fráter Menyhért, Szilágyi József, Belényesi Gábor, Balogh és Kádár honvédek, Rádi Ferenc és Osváth Gáspár.

Szatmár, szabadságért vívott hihetetlen harcát tükrözi – hogy milyen kulturális, egyházi, hatalmi befolyások színtere volt ez a vidék – a porcsalmai görög katolikus egyházi anyakönyv vezetésének nyelve (latin – cirill – latin – magyar – román – magyar).

Fejet kell hajtanunk a forradalom és szabadságharc nagyjain kívül Szatmár kisnemessége, jobbágyai és földbirtokosai előtt, akik a legnemzetibb és legprogresszívabb követet, Kölcsey Ferencet adták az országgyűlésnek; szellemi közeget biztosítottak Petőfi Sándornak; Kiss Áron hitszónokot adták a világnak; szolidaritásukról tanúbizonyságot téve biztosították az ellátást a szabadság hőseinek; passzív ellenállást tanúsítottak véres kezű Haynauval szemben.

Ünnepi beszéde összegzéseként Dr. Szórádi Sándor kiemelte, hogy a múlt üzenete jelennek és jövendőnek nem lehet más, mint a magyar szabadságharc szent igéje: Éljen a magyar szabadság, éljen a haza.

 

A Tyukodi Általános Iskola 3. osztályos tanulóinak színvonalas és látványos ünnepi műsora – melynek felkészítő tanára Vargáné Németh Nóra pedagógus volt – után a Rezeda Népdalkör előadása következett.

 

Az ünnepi megemlékezés a Szózattal zárult. Ezt követően elhelyezésre kerültek a megemlékezés koszorúi Kossuth Lajos szobránál.

 

Koszorú került elhelyezésre Borosjenői Kádár József 48-as honvéd főhadnagy síremlékénél is a tyukodi köztemetőben.

 

 

 

 Főoldal