Ünnepség az Idősek Világnapja alkalmából.


2017. október 6-án 16 órai kezdettel került megrendezésre településünkön az Idősek Világnapja alkalmából tartott rendezvény.

 

Rácz Józsefné a Csengeri Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ Tyukodi Tagintézménye, a Tyukodi Idősek Klubja részéről röviden köszöntötte a jelenlévőket.

 

Czibere József polgármester köszöntőjében köszönetét fejezte ki, hogy ilyen szép számmal jelentek meg az idősek. Elmondta, hogy 1991-ben döntött az ENSZ arról, hogy október 1-jét az Idősek Világnapjává nyilvánítja. Köszöntötte a tyukodi időseket, akik hosszú élet munkáját, tapasztalatát tudják maguk mögött. Hagyományok, tapasztalat, bölcsesség sokat idézett szavak, mikor az idős emberekről, szüleinkről, nagyszüleinkről beszélünk. Ők azok, akik előttünk járnak az élet nagy országútján, azon az úton amelyet apáink, nagyapáink, dédapáink és őseink jártak a világ kezdete óta. Tőlük örököltük meg ezt a települést, tőlük tanultuk meg a nyelvet, amellyel szót értünk egymással. Kemény munkával kerestek benne kenyeret, építettek benne hajlékot s neveltek gyerekeket. Amikor eljött az idő, a staféta botot, amit az idősek a szüleiktől kaptak átadták az utánuk következő generációnak, de a bölcsesség megmaradt a szívükben, amit megoszthatnak unokáikkal és dédunokáikkal, hiszen ezek a jótanácsok érnek majd hasznos tettekké. Jó lenne, ha az év minden napján ugyanilyen figyelem és szeretet övezné a szépkorúakat. Nem kell szégyellni a ráncokat, hiszen a ránc az a hely, ahol a mosoly lakozik, ha pedig mosolygós arcúak az idősek, akkor az utánuk következő generációk is boldogabbak.

Gondolatait egy idézettel zárta:

„Minden nemzedék élete olyan egy kicsit, mint a homokóra. A homokszemek előbb-utóbb mind lefutnak a felső részből az alsóba. Mindegyik máskor. Mindegyiknek saját története van, de egyik homokszemnek sincs története a többiek nélkül. Sem azok nélkül, akik felül vannak, sem azok nélkül, akik alul vannak.”

A hosszú évek alatt végzett becsületes munkáért köszönettel tartoznak az időseknek az utánuk következő generációk. Közösségünk minden lakójának jó egészséget, tartalmas, boldog életet kívánva zárta köszöntőjét a Polgármester.

 

Bélteki Sándorné a Csengeri Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetője, köszöntőjében előadta, hogy az intézményben dolgozók szeretette gondolnak az idősekre, nem csak ezen az egy napon, hanem az év minden napján. Az idősek szeretetükkel és bölcsességükkel mindig az utánuk következő generációk rendelkezésére állnak, idős koruk tapasztalatával helyükre tudják tenni a dolgokat. Tudják mi a jó, amit tovább adhatnak és tudják mi a rossz amit el kell kerülni. A fiatalabb generáció feladata, lehetővé tenni az időseknek az öregkorhoz méltó életet és támaszt nyújtani a pihenés éveiben. Éreztetni kell velük, hogy nincsenek magukra hagyva és fontos részei az életünknek. Szüleink és nagyszüleink mosolya és gondoskodása rengeteg erőt sugároz felénk, a kitartásuk, szeretetük felbecsülhetetlen kincs számunkra. Köszönetet mondott a példamutatásért és az emberi értékekért, melyeket az utánuk következőkbe csepegtettek. Kérte a jó Istent, adjon még sok-sok éveket az időseknek! Szívből kívánt nekik jó egészséget, tartalmas, boldog életet.

 

Nagytiszteletű Lakatos Illés református lelkész köszönetét fejezte ki, hogy a Tyukodon idősellátást végző két szolgálat ismét együtt ünnepelhet.

Az 5. Parancsolatot idézi, amely így szól: „Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, a melyet az Úr a te Istened ad te neked.”

A biblia a tiszteletre tanít és szent időkről is olvashatunk benne. A szent időket az Isten arra rendeli, hogy neki adjuk oda, így vannak nekünk ünnepeink. Ilyenek a karácsony, húsvét, pünkösd. Ezek mind azt üzenik nekünk, hogy Isten szeret minket, mi pedig tiszteljük Istent, amiből az istentisztelet szavunk is eredeztethető. Az Idősek Világnapja is arról szól, hogy tisztelni kell az időseket és köszönetet kell nekik mondani. Köszönetet kell mondani az előttünk járó nemzedéknek, hogy felépítették ezt a falut, fenntartották, fenntartják az egyházakat. Benedek Elek fösvény fiatalemberről szóló elgondolkodtató meséjével folytatta köszöntőjét. Ez a mese arról szól, hogy hogyan kell tisztelnünk és segítenünk az idős embereket. Arra bíztatja az időseket, hogy meséljenek a fiataloknak, az unokáknak, a dédunokáknak, hiszen ezáltal maradnak meg az emlékezetben. Nem csak a fiatalabbaknak kell az időseket tisztelni, hanem az idősnek is tisztelnie kell a fiatalt. Az idősekkel együtt tisztelni kell a felsőbbséget és az államot, de csak akkor, ha Isten akaratával nem ellenkező a magatartása, mert ekkor nem jár tisztelet. Kívánta, hogy mutassanak jó példát az életükkel, Isten akaratát tükrözzék minden szavukkal, tettükkel, imádságukkal, mert így maradnak meg az utánuk következő nemzedék emlékezetében. Isten áldását kérte valamennyiük életére.

 

Az ünnepség folytatásában Tihanyi Tóth Csaba és Bodnár Rita operett és népdal slágereket adtak elő, nagy sikert aratott műsorukban, melyet Bandika szórakoztató műsora követett.

 

 

 

 

 

 Főoldal