„Tyukod Községért” Közalapítvány fennállásának és működésének húsz éves jubileuma alkalmából került megtartásra a kuratórium és az ellenőrző bizottsági együttes rendkívüli ülése.


 

Fennállásának és működésének húsz éves jubileuma alkalmából együttes rendkívüli ülést tartott „Tyukod Községért” Közalapítvány Kuratóriuma és Ellenőrző Bizottsága.

 

Az Alapítványt Tyukod Nagyközség Önkormányzata hozta létre 1997-ben, céljai pedig a következők:

1. A tehetséges, de szociálisan rászorult fiatalok közép- és felsőfokú oktatásban való továbbtanulásának támogatása.

2. Az általános iskolai oktatás, óvodai nevelés tárgyi, személyi feltételeinek javítása.

3. A súlyos betegségben szenvedő rászorult fiatalok gyógyításának támogatása.

4. A község jó hírnevét öregbítő személyek elismerése.

5. Tyukod tárgyi-szellemi örökségének megőrzése.

 

Az évek során, a céloknak megfelelően, igyekeztek segítséget, támogatást nyújtani a rászoruló/beteg fiataloknak, a község jó hírnevét öregbítő személyeknek, Tyukod tárgyi-szellemi örökségének megőrzésében közreműködőknek, valamint igyekeztek segítséget, támogatást nyújtani az általános iskolai oktatás, óvodai nevelés tárgyi, személyi feltételeinek javítása érdekében.

 

Köszönet illet minden volt és jelenlegi kuratóriumi, valamint ellenőrző bizottsági tagot a működés során kifejtett tevékenységéért.

A Képviselő-testület nevében Czibere József polgármester mondott köszönetet az alapítvány jelenlegi kuratóriumi, valamint ellenőrző bizottsági tagjainak.

 

 

 Főoldal