2013/2014 TAO pályázat


A Tyukodi Futball Klub Közhasznú Egyesületünk pályázatot nyújtott be a  Magyar Labdarúgó Szövetség által kiírt 2013/2014. TAO spotfejlesztési program keretében utánpótlás nevelési feladatok ellátására.

A Magyar Labdarúgó Szövetség a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 22. § (2) bekezdésének fa) pontja, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI.törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 22/C. §-a, valamint a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazoláskiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011 (VI.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 4. §-ának (5) bekezdése alapján sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelmet  a 2013.08.24. én kelt ki/JH01-4124/2013. számú határozatával jóváhagyta, melynek keretén belül 2.359.598 Ft közvetlen támogatást ítélt meg. A pályázathoz  szükséges 10 % saját erő mértékét a sportegyesület saját forrásból, a 2012. évi működési célú pénzeszköz tartalékából fedezi.

 


Kapcsolódó dokumentumok:
MLSZ ki/JH01-4124/2013. számú határozata
Tyukodi Futball Klub KHE sportfejlesztési terve
Sportfejlesztési Program


Főoldal