A szépkorú özv. Ignácz Sándorné köszöntése.

95. jubileumi születésnapja alkalmából köszöntötte, özv. Ignácz Sándornét Ilonka nénit,

Czibere József, Tyukod Nagyközség polgármestere.

A szépkorúak iránti társadalmi megbecsülés kifejezéseképpen a polgármester virággal és ajándékkosárral köszöntötte az ünnepeltet, majd átadta Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor által aláírt emléklapot.

A Polgármester és a szellemileg friss ünnepelt felidézték a régi idők emlékeit, melyet követően a Polgármester további boldog éveket, valamint jó egészséget kívánt.
TYUKOD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA

TYUKOD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TYUKOD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA

 A PROJEKT AZONOSÍTÓSZÁMA: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00973 
A "Tyukod Községért" Közalapítvány felhívása 2018.

„Tyukod Községért” Közalapítvány

4762 Tyukod, Árpád út 33.

 Tisztelt Asszonyom! Uram!

Szeretettel köszönti Önt szülőfaluja képviseletében: a „Tyukod Községért” Közalapítvány Kuratóriuma.

Alapítványunkat Tyukod Nagyközség Önkormányzata hozta létre 1997-ben.

A "Tyukod Községért" Közalapítvány megköszöni a 2017. évben nyújtott támogatást.

Kérjük Önt - ha van adóköteles jövedelme -, személyi jövedelemadója 1%-ának alapítványunk javára történő felajánlásával 2018-ban is támogassa közalapítványunk céljainak megvalósítását.

A közalapítványunk adószáma: 18799035-1-15

A közalapítványunk javára történő rendelkezés módjai:

- Az ügyfélkapuval rendelkező adózó, a 17EGYSZA nyomtatványkitöltő program telepítése után, a kitöltést követően, elektronikusan, ügyfélkapun keresztül küldheti be a személyi jövedelemadója 1%-áról történő rendelkezést, a fenti adószám megadásával.

- Azoknak akiknek a NAV készíti el az adóbevallását, a személyi jövedelemadójuk 1%-át úgy ajánlhatják fel közalapítványunknak, hogy az alábbi mellékelt rendelkező nyilatkozatot, a tovább gombra kattintva megnyitják és kinyomtatják, papíralapon kitöltik és a lakóhelyük szerinti megyei adóhatóság részére személyesen, vagy postai úton eljuttatják, ahol az a bevallásukhoz csatolásra kerül.

- Azok akik saját maguk készítik el adóbevallásukat papír alapon, azok a személyi jövedelemadójuk 1%-át úgy ajánlhatják fel közalapítványunknak, hogy az alábbi mellékelt rendelkező nyilatkozatot, a tovább gombra kattintva megnyitják és kinyomtatják, papíralapon kitöltik és az adóbevallásukkal együtt lakóhely szerinti megyei adóhatóság részére személyesen, vagy postai úton eljuttatják.

Az alapítvány céljai:

1.       A tehetséges, de szociálisan rászorult fiatalok közép- és felsőfokú oktatásban való továbbtanulásának támogatása.

2.       Az általános iskolai oktatás, óvodai nevelés tárgyi, személyi feltételeinek javítása.

3.       A súlyos betegségben szenvedő rászorult fiatalok gyógyításának támogatása.

4.       A község jóhírnevét öregbítő személyek elismerése.

5.       Tyukod tárgyi-szellemi örökségének megőrzése.

A pénzbeli adományt az alábbi számlaszámra várjuk:

11744041 – 20090326

OTP – Mátészalka

Támogatását köszönjük!

Üdvözlettel: Juhász Jánosné a Kuratórium elnöke
A GULAG tyukodi hadifoglyai.

Tisztelt Polgármester Úr!
 
A Csengeri Helytörténeti Gyűjtemény birtokába került a Hadtörténeti Intézet és Múzeum GULAG-emlékévre készített díszes kiadású könyve, melyhez CD-mellékletként csatoltak egy, a kutatásaik során összeállított adatbázist a GULAG-ra elhurcolt magyar hadifoglyokról, közülük is azokról, akik odamaradtak. Igyekeztek minden fellelhető adatot felkutatni, így a legtöbb helyen a születési és a lakóhely is szerepel az adott egyénnél! 
Csenger Város Polgármesterével egyetértésben úgy döntöttünk, hogy az adatbázisból kigyűjtöm a csengeri járási településekre vonatkozó adatokat és ezeket falunként szétbontva az adott település rendelkezésére bocsájtjuk. Épp ezért írom e levelet, melyhez csatoltan küldöm az Ön által vezetett településre vonatkozó adatokat! Javaslom, hogy ezt valamilyen formában tegyék nyilvánossá és elérhetővé a falu lakossága számára (honlap, újság stb.).
Az említett könyv bibliográfiai adatai (ha esetleg úgy döntenek, hogy beszerzik a művet): 
Elhurcolva - Távol a hazától. Szovjet fogságban raboskodott és ott meghalt magyarok adatbázisa és tárgyi emlékeik 1941-1955. Szerk.: Kincses Katalin Mária. Budapest, HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, 2017.
 
Maximális tisztelettel,
 
Szabó János szakmai vezető
Csengeri Helytörténeti Gyűjtemény

Főoldal